Síniú Nuacht Téarmaí & Coinníollachaí English

Achoimre ar an dTionscnamh

Tá limistéar staidéir de 26,877 km² san iomlán ag NS SHARE atá cothrom le thart ar ¼ den achar talún in oileán na hÉireann ar fad, agus is mórthionscnamh abhantraí é.

Tá Ceantar Abhantraí (CA) an Iarthuaiscirt suite sa taobh thiar thuaidh de limistéar an tionscnaimh, agus cuimsíonn sé Contae Dhún na nGall ar fad, agus codanna Chontaetha Dhoire/Londain-Doire, Thír Eoghain, Fhear Manach, an Chabháin, Longfort, Mhuineacháin, Shligigh agus Liatroma. Tá achar 14,792 km² sa CA go hiomlán, na limistéir mhuirí san áireamh, agus dá bharr sin is é an CA is mó i dtionscnamh NS SHARE é. Tá réimse mór tírdhreacha sa Cheantar ó shléibhte Dhún na nGall agus Abha na Finne, go tailte méithe curaíochta Thír Eoghain agus Dhoire/Londain-Doire, agus ar aghaidh chuig Locha fairsinge na hÉirne, agus crios droimníní na rann ó dheas. Tá imeallbhord an-fhada agus an-eangach aige ó Bhá Dhún na nGall thart ar aillte árda agus tránna chinn chuais, go Loch Súilí agus Loch Feabhail. Féach an léarscáil idirghníomhach thíos ag léiriú shuíomh an Cheantar Abhantraí.

Interactive map showing the River Basin Districts
Ceantar Idirnáisiúnta Abhantraí an Iarthuaiscirt Ceantar Idirnáisiúnta Abhantraí nEathach Banna Ceantar Abhantraí an Oirthuaiscirt

Trasnaíonn an Ceantar Idirnáisiúnta Abhantraí seo an teorainn idir Tuaisceart Éireann agus Poblacht na hÉireann. úsáidfidh an tSeirbhís Timpeallachta agus Dúchais (EHS) sa Tuaisceart agus Údaráis Áitiúla sa Deisceart modh oibre comhordaithe i bhfeidhmiú an CTU.

Tá de sprioc foriomlán ag an tionscnamh, inniúlacht idir-réigiúnach maidir le faireachán timpeallachta, agus cumas bainistíochta ag leibhéal an cheantar abhantraí a neartú, feasacht agus rannpháirtíocht an phobail i gcúrsaí bhainistíocht uisce a fheabhsú, agus an timpeallacht uisciúil agus éiceachórais atá ag brath uirthi a chosaint agus a fheabhsú.

Gléas is ea Tionscnamh Abhantraí NS Share le spriocanna an Chreat-Teoir Uisce (CTU) a chur i gcrích taobh istigh de cheantar Abhantraí NS Share idir Mí Iúil 2004 agus Márta 2008.

Seo a leanas liosta cuimsitheach na gcúraimí atá leagtha amach le spriocanna an CTU a ghnóthú trí thionscnamh NS SHARE:

 1. Córas bainistíochta éiceolaíoch a fhorbairt.
 2. Modh oibre a fhorbairt le Aonaid Uisce Rí-mhodhnaithe agus Aonaid Uisce Saorga a shainiú.
 3. Clár Limistéir Chosanta a chur le chéile, a chothabháil agus a leasú.
 4. Sonrú tosaigh ar an limistéar staidéir.
 5. Ainilís ar Brúnna agus Tionchair.
 6. Ainilís Eacnamaíoch.
 7. Córas eolais gheografaígh digiteach agus bhainistíocht sonraí a fhorbairt.
 8. Tuairisc Sonraithe.
 9. Athmheas a dhéanamh ar riachtanais fhaireacháin.
 10. Clár na mBeart.
 11. Straitéis um Bhainistíocht Abhantraí a ullmhú do gach CA.

Tá tuilleadh eolais ar na hábhair thuas ach dul chuig suíomh an Chreat-Treoir Uisce de chuid Choimisiún na hEorpa ag http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/index_en.html

Image of Rathmullen Nature Reserve Image of boat on a lough Image of Dromore Mound